OBEZBIJEDITI BOLJE USLOVE ZA MANJINE

Suština zaštite pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica jeste u obezbjeđivanju uslova u kojima mogu nesmetano i bez pritisaka funkcionisati i razvijati se sa svim svojim posebnostima.

Crna Gora ima dobar zakonodavni i institucionalni okvir zaštite manjinskih prava kojim se unapređuje njihov integrisani pristup sa ciljem stavljanja kvantiteta različitih činilaca u funkciju promocije, poštovanja i zaštite manjinskih prava uz njihovu punu usklađenost.

“PRAVA MANJINA” je dio kampanje koji sprovodimo u okviru projekta “Zajedno za jednakost” koji je podrzan od strane Ministartva ljudskih i manjinskih prava a koji realizujemo u partnerstvu sa NVO “Sansa”.

Ostavi komentar