Veži pojas – realizovan seminar sa srednjoskolcima

U JU Srednjoj stručnoj školi-Berane, danas je sa učenicima završnih razreda održan seminar ,,Veži pojas“ gdje su mladi upoznati sa efektima primjene sigurnosnog pojasa i njegovog značaja za bezbjednost kako vozača tako i putnika.

Seminar je dio projekta ,,Biram život za veću bezbjednost mladih u saobraćaju“ čiji je osnovni ciljbio da se utiče na promjenu i razvoj svijesti kod mladih ili budućih vozača o značaju upotrebe sigurnosnog pojasa.

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa NVO ,,Internacionalna policijska asocijacija-sekcija Crne Gore“ i NVO ,,Šansa“, a podržan je od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Nedovoljno poznavanje saobraćajnih propisa, odnosno pravila ponašanja učesnika u saobraćaju često doprinosi povećanom broju saobraćajnih nezgoda. Kroz edukativno i interaktivno predavanje mladi su iznosili svoje mišljenje o faktorima koji direktno utiču na sposobnosti vozača u saobraćaju.

Najznačajniji sistem bezbjednosti u vozilu predstavlja sigurnosni pojas, zato je povećanje upotrebe sigurnosnog pojasa od vitalnog značaja za smanjenje posljedica saobraćajnih nezgoda.

Stavovi mladih kao učesnika u saobraćaju su veoma podjeljena, ali smanjenje poginulih i povređenih u saobraćaju upravo doprinosi sigurnosni pojas sa ostalim sistemima pasivne bezbjednosti.

Ostavi komentar