Pokrenuta inicijativa za otvaranje Mjesnog centra

U okviru radnog rucka sa predstvanicima lokalne uprave i predsjednicima mjesnih zajednica sa teritorije opstine Berane, pokrenuli smo dio zagovaračkih aktivnosti usmjerenih na pokretanje inicijative za otvaranje jedinstvenog Mjesnog centra u opštini Berane, kao primjer sprovodjenja praktičnih javnih politika na djelu.

 

Cilj pomenute aktivnosti je umrežavanje mjesnih zajednica koje nemaju svoje prostorije u jedan veći Mjesni centar kako bi se stvorili bolji uslovi za saradnju izmedju mjesnih zajednica i lokalne/državne uprave.

Na pomenutom skupu dogovorena je dinamika realizacije donacije u vidu tehnicke opreme (lap topova i multifinkcionalnih stampaca), oglasnih tabli i renoviranja u manjem obimu koje naša organizacija vec realizuje.

Cjelokupan proces renoviranja I donacije prema mjesnim zajednicama, bice gotov u prvoj polovini marta mjeseca tekuce godine.

Radni ručak je realizovan u okviru projekta ,, JAČANJE ULOGE MJESNIH ZAJEDNICA U PROCESU OTVORENOSTI JAVNE UPRAVE“, koji je podrzan od strane Ministarstva javne uprave a sprovodimo u partnerstvu sa NVO Šansa.

Ostavi komentar