Činjenice o trgovini ljudima

Trgovina ljudima je drugi najveći i najbrže rastući zločin na svijetu. Takođe je jedan od najneshvaćenijih zločina jer uključuje mnogo različitih vrsta zločina, mnogo različitih vrsta žrtava i mnogo različitih lokacija. Važno je znati činjenice o trgovini ljudima kako bi se identifikovale žrtve i zaustavili trgovci ljudima.

Mit: sva trgovina ljudima uključuje neko krijumčarenje ljudi preko međunarodnih granica.

Činjenica: Iako je to većina slučajeva, svaki slučaj kada je osoba prisiljena da obavlja rad ili uslugu protiv svoje volje smatra se trgovinom ljudima.

Mit: Trgovina ljudima podrazumijeva krijumčarenje ili transport ljudi preko granica.

Činjenica: Prinudna služba je glavni element trgovine ljudima. Osoba ne mora da bude premještena ili prokrijumčarena na drugu lokaciju da bi se krivično djelo smatralo trgovinom ljudima.

Mit: Neko mora biti fizički sputan ili kontrolisan da bi se smatrao žrtvom trgovine ljudima.

Činjenica: Žrtve nisu uvijek fizički sputane, mogu se kontrolisati i manipulisati putem prijetnji, straha ili kulturnih normi

Činjenice o trgovini ljudima je dio kampanje koji sprovodimo u okviru projekta „Sprijecimo trgovinu ljudima“ koji je podržan od strane Ministarstva unutrasnjih poslova a sprovodi se u partnerstvu sa NVO Šansa.

Ostavi komentar