Vise paketa pomoci uruceno starim licima sa prostora Murine

U cilju ekonomsko-socijalnog osnaživanja starih osoba sa područja Murine i jednog manjeg dijela teritorije opstine Berane, uručili smo oko 40 paketa pomoci sa osnovnim životnim namernicama i hemijom, kao dodatnim vidom pomoci za pripadnike trece dobi.

Stari predstavljaju grupu stanovništva kojoj je potrebno obezbijediti posebnu zaštitu ali i mogućnost aktivne uloge u životu i društvu. Njima je potrebna posebna briga društva u stvaranju dobrih materijalnih i stambenih uslova, zdravstvene i socijalne zaštite.

Poštovanjem osnovnih ljudskih vrijednosti i njegovanjem solidarnosti među svim članovima društva obezbjeđuje se da i "starost bude ispunjena životom".

Posebnu zahvalnost upucujemo Vesku Otasevicu iz Gornje Rzenice, koji nam je sve vrijeme pomagao u podijeli paketa i uputio nas kome iste treba da urucimo.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta “Radost života u zrelom dobu – podrška aktivnom starenju” koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja a sprovodi se u partnerstvu sa NVO Šansa.

Ostavi komentar