Sta je otvorena javna uprava?

Otvorena javna uprava je model upravljanja zasnovan na principima transparentnosti, odgovornosti i učešća, koji uz pomoć novih tehnologija i inovacija, predstavlja novu alternativu za javno upravljanje i jačanje javne uprave i demokratije, kao platforma za postizanje globalne agende.

Otvorena javna uprava je transparentna, ona daje informacije i podatke o svojim akcijama, budžetima i učinku. Odgovorna je društvu i odgovara na potrebe građana. Ona podstiče sledljivost javnih odluka, omogućavajući kontinuiranu i adekvatnu društvenu kontrolu građana, poboljšavajući javno upravljanje.

Ona je inkluzivna i participativna, omogućavajući građanima da budu uključeni u formulisanje, implementaciju i praćenje javnih politika. To je mjesto gde se javna uprava otvara za građana i druge zainteresovane strane kroz zajedničko kreiranje ideja za bolji javni menadžment tako što postaje pokretač inovacija i stvaranja vrijednosti.

Konačno, otvorena javna uprava prepoznaje potrebu da se preispita način na koji javnost funkcioniše, mijenjajući vrijednosti i principe koji regulišu prioritete i učinak javnog sektora, promovišući i generišući povjerenje i izgradnju jačih, otvorenijih i efikasnijih institucija.

Otvorena javna uprava je dio kampanje koji sprovodimo u okviru projekta ,,Jačanje uloge mjesnih zajednica u procesu otvorenosti javne uprave“, koji je podrzan od strane Ministarstva javne uprave a sprovodi u partnerstvu sa NVO Šansa

Ostavi komentar