STOP seksualnom nasilju

Seksualno nasilje je bilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentar ili predlog usmjeren protiv osobe i njene seksualnosti, a koji može počiniti druga osoba bez obzira na odnos sa žrtvom ili situaciju u kojoj se nalaze. Karakteriše ga upotreba sile, pretnje ili ucjene za ugrožavanje dobrobiti i/ili života same žrtve ili njoj bliskih osoba.

Rodno uznemiravanje je daleko najčešći tip seksualnog uznemiravanja. Odnosi se na „širok spektar verbalnih i neverbalnih ponašanja koja nisu usmjerena na seksualnu saradnju, ali koja prenose uvrijedljive, neprijateljske i ponižavajuće stavove o ”pripadnicima jednog pola“.

Rodno uznemiravanje se definiše kao dva tipa: seksističko neprijateljstvo i grubo uznemiravanje. Primjeri seksističkog neprijateljskog oblika rodnog uznemiravanja prema ženama uključuju ponižavajuće šale ili komentare o ženama, komentare da ženama nije mjesto na rukovodećim pozicijama ili da nisu dovoljno pametne da uspeju u naučnoj karijeri i sabotiranje žena.

Grubi oblik uznemiravanja se definiše kao upotreba seksualno grubih izraza koji omalovažavaju ljude na osnovu njihovog pola.

STOP seksualnom nasilju je dio kampanje koji sprovodimo u okviru projakta ,,Za potpuno prevazilaženje razlika” koji je podržan od Ministarstva ljudskih i manjinskih prava a koji realizujemo u partnerstvu sa NVO “Šansa”

 

Ostavi komentar