Smanjimo konzumaciju alkohola

Na globalnom nivou, štetna upotreba alkohola jedan je od prioritetnih javno-zdravstvenih izazova. Potrošnja alkohola po glavi stanovnika povećala se u gotovo svim zemljama svijeta, a posljedično se povećao i broj osoba koje pate od bolesti koje nastaju kao posljedica zloupotrebe alkohola.

Osim zdravstvenih posljedica, štetna upotreba alkohola uzrokuje značajne socijalne i ekonomske gubitke, kako po pojedinca tako i po društvo u cjelini. Svjetska zdravstvena organizacija je, na osnovu istraživanja, iznijela stav da ne postoji bezbjedno konzumiranje alkoholnih pića. Rizik po zdravlje osobe koja pije počinje od prve kapi bilo kog alkoholnog pića.

U Crnoj Gori je, prema istom istraživanju, više od 60% stanovnika uzrasta od 15 do 64 godine starosti barem jedanput u posljednjih 12 mjeseci konzumiralo alkoholno piće, bez značajne razlike među polovima. Među mladim odraslim osobama (15 do 34 godine) 65,2% je navelo da je pilo akohol nekada u životu, dok je svaka druga osoba (54,2%) upotrebljavala alkohol u prethodnih godinu dana.

Alkohol je psihoaktivna supstanca sa svojstvima izazivanja zavisnosti koja se vjekovima široko koristi u mnogim kulturama. Konzumacija alkohola uzročni je faktor za više od 200 bolesti, povreda i drugih zdravstvenih stanja. Takođe, povezano je sa rizikom od razvoja raznih zdravstvenih problema kao što su mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja.

Obzirom da je alkoholizam kompleksan problem potrebno je raditi multisektorski i dati ulogu i važnost brojnim akterima u rješenju navedenih problema, počev od Uprave policije, ugostitelja i prehrambenih trgovaca, do zdravstvenih radnika. Svaki subjekt iz svog domena i te kako može doprinijeti prevenciji štetne upotrebe alkohola.

Smanjimo konzumaciju alkohola je dio kampanje koji sprovodimo u okviru projekta “Prevencija je uvijek prioritet kod (zlo)upotrebe alkohola” koji je podrzan od strane Ministarva zdravlja a sprovodimo se u partnerstvu sa NVO Šansa.

Ostavi komentar