U okviru projekta ,,Jačanje uloge mjesnih zajednica u procesu otvorenosti javne uprave“, koji je podrzan od strane Ministarstva javne uprave a sprovodi se u partnerstvu sa NVO Šansa, danas smo predsjednicima mjesnih zajednica sa teritorije opstine Berane urucili vrijednu donaciju u vidu tehnicke opreme kao sto su lap-topovi, multifinkcionalni stampaci i oglasne table.

U okviru projekta “Za potpuno prevazilazenje razlika” koji je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinska prava a koji realizujemo u partnerstvu sa NVO “Sansa“, danas smo u „Hotelu Berane“ organizovali okrugli sto o znacaju rodne ravnopravnosti sa ciljem da se kroz analizu zakonskog okvira i politika kao i dijalogom različitih učesnica pokrene inicijativa javnog zastupanja u cilju poboljsanja rodne ravnopravnosti.

Pod sloganom „Gradjani i bezbjednost saobracaja na lokalnom nivou“ danas je odrzan okrugli sto na kom su bili prisutni predstavnici Sekretarjata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, Parking servisa, predstavnik Centra bezbjednosti Berane, predstavnici medija kao i drugi zainteresovani gradjani.

 

U okviru projekta „Romski aktivizam – mogućnosti i šanse“ koji je podrzan od strane Ministartva ljudskih i manjinskih prava a koji sprovodimo u partnerstvu sa NVO Šansa, danas smo urucili vrijednu donaciju u vidu alata za rad, kao podrsku privatnom biznisu za tri pripadnika RE populacije iz Berana.

Pod sloganom „Štetna upotreba alkoholnih pića kod mladih“ danas je u Bijelom Polju realizovan okrugli sto koji je bio namijenjen za aktiviste NVO sektora, predstavnike srednjih škola, Kancelarije za mlade iz Bijelog Polja kao i za ostale zainteresovane građane.