Uz logisticku pomoc DOO Komunalno Berane, ocistilo smo i uklonili divlju dponiju kod stare sportske hale i jednu mini deponiju blizu dzamije i groblja u Beranama.

Pod sloganom “Mala-Velika hemija” u OS “Lubnice” u Beranama, danas smo realizovali edukativno-eksperimentalnu radionicu hemije, sa ucenicima razlicitih uzrasta sa namjerom da promovisemo i popularizujemo nauku.

Za pripadnike nacionalnih manjina, danas smo u vidu radnog rucka organizovali edukaciju o značaju njihove participacije i pruzanja podrske u kontekstu ukljucivanja nacionalnih manjina u donosenju odluka koje se ticu njih na lokalnom i državnom nivou, sa posebnim akcentom na mogucnost koriscenja mehanizma “prazne stolice” i slobodnog pristupa informacijama.

Zajedno sa mještanima Riversajda, organizovali smo čišćenje pomenutog romskog naselja gdje smo pokupili veću količinu smeća.

U proteklih par dana u vise gradova na sjeveru Crne Gore, realizovali smo terensku kampanju u vidu dijeljenja informativno - edukativnog materijala u vezi prava žena sa posebnim akcentom na mehanizme zaštite od rodno zasnovane diskriminacije.