U sklopu projekta ,,Za potpuno prevazilaženje razlika” koji je podržan od Ministarstva ljudskih i manjinskih prava a koji se realizuje u partnerstvu sa NVO “Šansa”, danas smo u Rožajama u okviru radnog rucka realizovali predavanje o rodno zasnovanom nasilju.

U prostoriji MZ Stari grad, danas smo promjenili stari sa novim prozorom i na taj način poboljšali ulove za funkcionisanje ove mjesne zajednice.

Pod sloganom “Pevencija bolesti zavisnosti – odolevanje socijalnom pritisku” za učenike srednjih škola iz Berana održano je predavanje sa ciljem da im se ukaze na sociološki aspekt uticaja alkohola i uticaj porodice na ovakve pojave, kao i na zdravstveni aspekt uticaja alkohola, koji se odnose na razvoj djece i pojavu bolesti koje uzrokuje konzumiranje alkohola.

U prostorijama JU Dom starih ,,Bijelo Bolje“, organizovali smo aktivnost ,,Gimnastika kao sport za sva vremena“prilagodjenu mogućnostima stanara u cilju očuvanja njihove vitalnosti.

U saradnji sa NVO “Centar omladinskih inicijativa”, danas smo u prostorijama “Sahovskog kluba Berane” započeli sa besplatnom edukacijom desetak mladih Roma iz Berana o pravilima šahovske igre.