U prostorijama bjelopoljske gimnazije „Miloje Dobrašinović“, danas je održano edukativno predavanje sa srednjoskolcima na temu prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci medju mladima.

Cilj ove Kreditne linije koju realizuje Investiciono – razvojni fond Crne Gore A.D. u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Crne Gore i UNDP-om je pružanje podrške ženama koje planiraju da unaprijede sopstveni biznis.

Danas je u Srednjoj mješovitoj školi u Andrijevici i SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu, održano edukativno predavanje na temu prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci medju mladima.

U prostorijama naše organizacije, dr Maja Pešić održala je predavanje na temu „Značaj reproduktivnog zdravlja romskih žena“.

Danas je u prostorijama nase organizacije počela prva od tri likovne radionice koje će pohađati naši mladi likovni stvaraoci. Polaznici će koristeći profesionalni pribor koji koristi jedan slikar, naučiti osnove crtanja i slikanja i na taj način dodatno razviti svoju maštu, kreativnost i talenat.