Na još jednoj uspješnoj radionici organizovanoj od strane NVO „Centar kreativnih vještina“, na temu „Prepoznajte talenat kod djeteta“ govorili smo o važnosti ranog prepoznavanja talenata kod djece i mladih, značaju talenata za uspješno kasnije snalaženje u životu, ulozi škole u procesu prepoznavanja i kasnijeg ulaganja u prepoznate talente pojedinaca.

Danas je u Bijelom Polju realizovana intereaktivnu radionicu na temu „Uloga i značaj vannastavnih aktivnosti“ sa srednjoškolcima Gimnazije „Miloje Dobrašinović u okviru projekta „Unapredjenje znanja – temelj cjelozivotnog učenja“, podržanog od strane Ministarstava prosvjete, kulture nauke i sporta.

Danas je u prostorijama naše organizacije održano edukativno predavanje za žene u svrhu promovisanja profesija u kojima one nisu tradicionalno zastupljene.

U prostorijama SMS “Bećo Bašić” u Plavu, danas je održano edukativno predavanje na temu „Vršnjačka edukacija u vezi razvoja talenta“.

Danas je u SMS “Baćo Bašić” u Plavu u okviru projekta „Unapredjenje znanja – temelj cjelozivotnog učenja“ realizovana vršnjacka edukacija na temu „Uloga i značaj vannastavnih aktivnosti“.