U prostorijama NVO „Centar krativnih vještina“ održan je online okrugli sto namijenjen za poljoprivrednike sa sjevera Crne Gore. Okrugli sto je zbog novonastale situacije i nemogućnosti da se održi direktno sa učesnicima održan online, gdje je pripremljena prezentacija na osnovu visemejsecnih konsultacija sa učesnicima seminara koji su organizovani u sklopu projekta „Plasman domaćih proizvoda - Izazovi i Šanse“ koji je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

NVO „Centar kreativnih vještina“ je snimio video seminar namijenjen Romskoj i Egipćanskoj populaciji, sa ciljem da ih upozna sa mogućnostima i pravima koja su im zagarantovana zakonom, kao i da ih uputi kako i na koji način mogu doći do dokumenata, različitih vrsta socijalne pomoći i sl.

Zbog novonastale situacije i nemogućnosti da se pradavanje održi direktno sa učesnicima, NVO „Centar kreativnih vještina“ spremio je prezentaciju i audio predavanje o medjunarodnom normativnom okviru rodne ravnopravnosti, koje je pripremljeno od iskusne trenerice u oblasti rodne ravnopravnosti, gospodje Slavice Strikovic.

Danas je u prostorijama NVO Centar kreativnih vjestina snimljen edukativni seminar o problemu narkomanije koji je namijenjen roditeljima. Seminar je jedna od aktivnosti u okviru projekta “Hocu da znam jer ja biram”, koji je podrzan od strane Ministarstva zdravlja.

NVO ‘’Centar kreativnih vjestina’’ je sa mladim edukatorima snimio kratko online predavanje o HIV/AIDS-u u okviru projekta ‘’Zdravlje je u znanju - Edukacija mladih o HIV-u i AIDS-u’’, podrzanog od strane Ministarstva zdravlja.