U proteklih par dana u vise gradova na sjeveru Crne Gore, realizovali smo terensku kampanju u vidu dijeljenja informativno - edukativnog materijala u vezi prava žena sa posebnim akcentom na mehanizme zaštite od rodno zasnovane diskriminacije.

U okviru projekta „Upravljanje otpadom – mladi kao čuvari životne sredine“ koji je podržan od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, očisitli smo dio rečnog korita rijeke Lim na dionici Ribarevine kod Bijelog Polja i tom prilikom prikupili vecu količinu otpada koji se nalazio na obali rijeke.

U organizaciji NVO „Centar kretivnih vještina“ realizovana je kampanja u nekoliko osnovnih škola na sjeveru Crne Gore, gdje je učenicima podeljen edukativno-informativni materijal na temu razvoj talenata kod djece. Cilj ove akcije je da se osnovci dodatno upoznaju sa brojnim mogućnostima, stipendiranjima, nagradama, kampovima i brojnim takmičenjima koja im mogu dodatno pomoći da prepoznaju ali i unaprijede svoj talenat.

Uz logisticku pomoc Agencije za izgradnju i razvoj Berana, nasa organizacija odradila je farbanje nekoliko pješačkih prelaza na najkritičnijim tačkama u gradu.

Pod nazivom „Grna Gora jednaka za sve“ u Centru za kulturu u Petnjici, realizovana je revija narodnih nošnji ljudi koji žive na sjeveru Crne Gore.