U drugoj polovini decembra tekuce godine, na uzorku od 500 mladih sa teritorije opstine Berane starosti od 14-18 godina, sproveli smo ispitivanje njihovih stavova o ,,Poznavanju narkotika i njihovog dejstva“. Aktivnost je realizovana u okviru projekta ,,Mladi protiv zavisnosti“ koji je podržan od strane Ministarstva zdravlja a sprovodi se u partnerstvu sa NVO „Za nase dobro“.

Danas smo JPU “Radmila Nedic” u Beranama uručili Smart televizor kao vid donacije koji je namijenjen djeci nižeg uzrasta, sa ciljem da se unaprijedi kvalitet njihovog boravka u pomenutoj ustanovi i poboljšaju svakodnevne aktivnosti u radu vaspitača sa djecom.

U prethodnih par dana na teritoriji opstine Berane, Andrijevica, Plav i Rozaje, sproveli smo terensku kampanju u vidu distribucije informativnog materijala sa ciljem da se gradjani pomenutih opstina ohrabre da prijave trgovinu ljudima ukoliko prepoznaju neke od indikatora koji na to mogu ukazati.

U okviru radnog rucka, realizovali smo radionicu o slobodnom pristupu informacijama koja je bila namijenjena za 20 ucenika djackog parlamenta SMS “Dr Branko Zogovic” sa ciljem edukacije mladih o pitanjima funkcionisanja javne uprave i ostvarivanja prava pristupa javnim informacijama.

Danas je u romskom naselju Talum realizovana radionica namijenjena RE populaciji u vezi trgovine ljudima, sa ciljem da se na njih edukativno djeluje u smislu potražnje za uslugama žrtava trgovine ljudima kroz ukazivanje na oblike eksploatacije koji su dominantno prepoznati u našoj praksi.