Seksualno uznemiravanje je najčešći oblik seksualnog nasilja koji se najviše toleriše, ne samo u Crnoj Gori, nego i drugim državama svijeta.

Pod nazivom “Dosta tišine”, danas je u “Hotelu Berane“ organizovana debata za učenike iz Srednje medicinske škole „Dr Branko Zogović“ u vezi nasilja nad ženama i mehanizmima da se isto sprijeci.

U okviru projekta „Mladi protiv zavisnosti“ koji je podržan od strane Ministarstva zdravlja a realizuje se u partnerstvu sa NVO Centar omladinskih inicijativa, danas je u “Hotelu Berane“ za ucenike Srednje stručne škole – Berane, održano edukativno predavanje o prevencije narkomanije medju mladima.

U okviru radnog ručka, danas je održan sastanak sa predstavnicima dva penzionerska društva iz Berana, predstavnicima lokalne uprave, medija, predstavnicima Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica, predstavnicima Kluba penzionera iz Andrijevice i jednim manjim brojem penzionera iz Berana, sa namjerom da iste upoznamo sa inicijativom za otvaranje Kluba za odrasla i starija lica na teritoriji opštine Berane.

U okviru projekta “I ti se pitaš – učestvuj i utiči” koji je podržan od strane Ministarstva javne uprave a koje se realizuje u saradnji izmedju naše organizacije i NVO Šansa, danas je u “Hotelu Berane“ održan sastanak sa više predsjednika mjesnih zajednica sa terotrije opštine Berane, kako bi im se predstavile mogućnosti i mehanizmi učešća gradjana u javnim raspravama i putem Eparticipacije.