Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, na osnovu podataka kojima raspolaže, objavila je inovirani spisak kontakt osoba za saradnju s nevladinim organizacijama u ministarstvima i drugim organima državne uprave, sa mail adresama i kontakt telefonima.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore u okviru EU Projekta “Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost” realizuje Pilot program osposobljavanja i zapošljavanja mladih na poslovima suzbijanja sive ekonomije – “Stop sivoj ekonomiji”.

TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija, juče je u Bijelom Polju održala konsultativni sastanak sa predstavnicima civilnog sektora (regija sjever) kako bi unaprijedili sadržaj Izvještaja o procjeni potreba organizacija civilnog društva.

Ministarstvo zdravlja u saradnji sa kancelariom UNICEF-a obavilo je kontrolu kvaliteta bolničke njege majki i novorođenčadi u Crnoj Gori i o tome sacinili Izvjestaj.

Direktori zdravstvenih ustanova i zaštitnici prava pacijenata, podnijeli su Izvjestaj Ministarstvu zdravlja u kojem su obavijestili isti, da je u prva tri mjeseca tekuce godine, stiglo 512 prigovora od strane nezadovoljnih pacijenata.