U Domu starih u Bijelom Polju, danas je realizovan drugi dio donacije u vidu pomoći gdje je Upravi doma uručeno od 50-60 ćebadi, 50-60 jorgana, 50-60 jastuka i jedan manji dio posteljina.

U prostorijama naše organizacije, uručene su nagrade povodom završetka konkursa za najbolji literarno-likovni/foto rad na temu “Šta Lim znači meni”.

Danas je u „Centru za kulturu – Berane“ održan kviz znanja o HIV-u i AIDS-u pod nazivom „Informiši se o HIV-u“.

Danas je u Plavu održan Okrugli sto o ljudskim pravima sa posebnim naglaskom na RE populaciju, čiji je cilj bio da se prisutni upoznaju sa mogućnostima zapošljavanja pripadnika RE populacije i njihovog aktivnijeg učešća u privrednom sektoru na sjeveru Crne Gore.

U Domu starih u Bijelom Polju, danas je realizovan prvi dio donacije u vidu pomoći gdje je Upravi doma uručeno 15 friždera za opremanje kompletnog prvog sprata doma, zatim 50 pakovanja komada pelena (L-veličina) za korinsike kojima su iste neophodne, kao i 30-40 pakovanja medicniskih rukavica za svakodnevnu upotrebu.