U okviru projekta “Zdravo odrastanje – dar za cijeli život” koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja a koji realizujemo u partnerstvu sa NVO “Šansa”, danas smo u “Restoranu Viaggio” realizovali radionicu o alkoholizmu sa srednjoškolcima iz Srednje stručne škola – Berane.

U okviru projekta ,,Pravo na vodu – odgovor na urbani izazov“, koji je podrzan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede a sprovodi se u partnerstvu sa NVO „Za naše dobro“, danas je u restoranu “Zavičaj“ realizovano predavanje za učenike osnovnih skola iz Berana o značaju vode za život i zdravlje ljudi.

Pod sloganom “Čuvajmo vodu-čuvajmo život“, danas je u “Hotelu Lukas“ održano predavnja za učenike Srednje stručne škole u Beranama o značaju vode za život i zdravlje ljudi, o njenoj ulozi u proizvodnim procesima, glavnim izvorima zagađenja i mjerama koje treba preduzeti da do zagađenja vode ne dođe.

Pod nazivom “Odlučite sami” danas smo u “Hotelu Komovi” u Andrijevici, realizovali obuku za starija lica i penzionere u vezi brojnih pravnih pitanja koja su bila predmet njihovog interesovanja.

Juče je u Rožajama sprovedena radionica o problemu narkomanije koja je bila namijenjena za roditelje sa ciljem da iste edukujemo ne samo o simptomima i znacima narkomanije, nego i o uzrocima, posledicama i faktorima rizika koji mogu da dovedu do bolesti zavisnosti.