O nasilju prema ženama moramo govorimo kao o društvenom problemu i ukazivati na njegove uzroke.

Danas je u restoranu “Zavičaj” realizovana edukativna radionica sa pripadnicima RE populacije sa ciljem osnaživanja rizičnih grupa za uključivanje u obavezan obrazovni sistem, a posebno djece romske i egipćanske populacije i upoznavanje istih o rizicima seksualne i ekonomske eksploatacije.

U okviru projekta “Zdravo odrastanje – dar za cijeli život” koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja a koji realizujemo u partnerstvu sa NVO “Reforma”, danas smo u “Restoranu Viaggio” realizovali radionicu o alkoholizmu sa srednjoškolcima iz Srednje stručne škola – Berane.

U okviru projekta ,,Pravo na vodu – odgovor na urbani izazov“, koji je podrzan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede a sprovodi se u partnerstvu sa NVO „Za naše dobro“, danas je u restoranu “Zavičaj“ realizovano predavanje za učenike osnovnih skola iz Berana o značaju vode za život i zdravlje ljudi.

Pod sloganom “Čuvajmo vodu-čuvajmo život“, danas je u “Hotelu Lukas“ održano predavnja za učenike Srednje stručne škole u Beranama o značaju vode za život i zdravlje ljudi, o njenoj ulozi u proizvodnim procesima, glavnim izvorima zagađenja i mjerama koje treba preduzeti da do zagađenja vode ne dođe.