Uklonjena divlja deponija pored rijeke Lim

Na inicijativu naše organizacije a u saradnji sa DOO “Komunalno“ – Berane, danas je sprovedena akcija uklanjanja divlje deponije koja se nalazila pored šetalista u blizini rijeke Lim.

Divlja deponija je nastala nelegalnim odlaganjem otpada od strane nesavjesnih gradjana, pa ih ovom prilikom molimo da odlaganje kabastog i drugog otpada ne vrše na mjestima na kojima to nije dozvoljeno.

Upućujemo apel i komunalnoj policiji da u narednom peridodu pojačaju kontrolu nepropisnog odlaganja otpada na svim lokacijama na teritoriji opstine Berane i da svako lice koje ne poštuje zakonom propisane odredbe „momantalno“ sankcionišu.

Uklanjanje divlje deponije realizovano je u okviru projekta ,,Pravo na vodu – odgovor na urbani izazov“, koji je podrzan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede a sprovodi se u partnerstvu sa NVO „Za naše dobro“.

Leave a comment