Realizovana edukacija za stara lica u Plavu

Danas je u Plavu za više od dvedeset penzionera održana edukativna radionica u vezi upotrebe pametnih telefona i korišćenje interneta i aplikacija koje im mogu biti od pomoći da lakše zakazuju preglede, plaćaju račune, kupuju robu i da što je glavno, više ne stoje u dugim redovima ispred raznih banaka i poštanskih filijala.

Na ovaj način želimo da pomognemo starim licima da lakše funkcionišu u njihovim svakodnevnim životnim obavezama. Prisutni su tokom radionice bili zainteresovani za ovaj vid obuke i aktivno su učestvovali tokom iste postavljajući brojna pitanja u vezi koriscenja aplikacija koje su im predstavljene.

Edukacija je realizovana u okviru projekta „Gredimo mostove medju generacijama“ koji je podržan od strane Ministartva rada i socijalnog staranja a sprovodi se u partnerstvu sa NVO „Šansa“ i NVO „Za naše dobro“.

Leave a comment