Vršnjačko nasilje je neželjeno, agresivno ponašanje među djecom školskog uzrasta koje se vremenom ponavlja ili ima potencijal da se ponavlja. Ono uključuje postupke poput prijetnji, ogovaranja, fizičkih ili verbalnih napada i namjernog isključivanja nekoga iz grupe.

U organizaciji NVO Centar kreativnih vještina danas je uspješno realizovana volonterska akcija čišćenja dijela zelene povšine obilaznice u Beranama.

Projekat ima za cilj da doprinese podizanju svijeti o posledicama nasilnickog ponasanja kod mladih u nekoliko lokalnih zajednica na sjeveru Crne Gore. Konkretno, projekat ima za cilj da analizira uticaj raznih faktora na pojavu nasilnickog ponasanja kod mladih i definiše preporuke za smanjenje istog.

Projekat ima za cilj da doprinese podizanje svijeti o posledicama alkoholizma kod mladih u nekoliko lokalnih zajednica na sjeveru Crne Gore. Konkretno, projekat ima za cilj da analizira uticaj raznih faktora na pojavu alkoholizma kod mladih i definiše preporuke za smanjenje istog.