Svi zajedno protiv vrsnjackog nasilja

Vršnjačko nasilje je neželjeno, agresivno ponašanje među djecom školskog uzrasta koje se vremenom ponavlja ili ima potencijal da se ponavlja. Ono uključuje postupke poput prijetnji, ogovaranja, fizičkih ili verbalnih napada i namjernog isključivanja nekoga iz grupe.

Važno je podučavati djecu da, ako se dogodi vršnjačko nasilje, treba da se obrate odraslim osobama (roditeljima, nastavnicim ili drugim osobama od povjerenja), jer jedino na taj način nasilje može da se zaustavi. Zato je još važnije da mi, odrasli, slušamo i čujemo djecu i njihove probleme, da ne minimiziramo iste, ali i da ne reagujemo prenaglašeno. U takvim situacijama važno je da reagujemo na način da djeci ponudimo pomoć i podršku, ali i model konstruktivnog rješavanja nastale situacije.

Vršnjačko nasilje u školama i van njih je problem sa kojim se udruženo moraju boriti država, obrazovne institucije i roditelji. Rješavanje ovog problema je jedan od najvećih izazova za obrazovne institucije 21. veka.

Kampanju o skretanju paznje na vrsnacko nasilje realizujemo u okviru projekta “Zdravo odrastanje – dar za cijeli život” koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja a sprovodimo ga u saradnji sa NVO “Šansa”.

Leave a comment