Uprava za inspekcijske poslove

Opste informacije:

Uprava za inspekcijske poslove je nov i samostalan organ uprave, čijim formiranjem su centralizovani inspekcijski poslovi u Crnoj Gori. Uprava za inspekcijske poslove, po prirodi svojih nadležnosti, spada u red ključnih organa od čije nepristrasnosti i profesionalnosti u postupanju zavisi efektivna borba protiv korupcije.

Koncept inspekcijskog nadzora

Nadzor nad primjenom materijalnih propisa sprovodi se po posebnom zakonu koji uređuje inspekcijski nadzor, odredbama o inspekcijskom nadzoru sadržanim u posebnim propisima koji su predmet nadzora, posebnim zakonima koji regulišu rad pojedinih inspekcija, kao i drugim organizaciono-procesnim zakonima.

Sama Uprava se sastoji od sedam sektora, tj. organizacionih jedinica: Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke; Sektor za zaštitu i bezbijednost zdravlja ljudi, životinja, bilja i šuma; Sektor za zaštitu životne sredine i prostora; Sektor za pravne poslove u oblasti inspekcijskog nadzora, planiranje, ljudske resurse i informacione tehnologije; Odjeljenje za međunarodnu saradnju; Odjeljenje za unutrašnju reviziju; i Služba za opšte poslove i finansije, pri čemu su u okviru prva tri sektora raspoređene 24 inspekcijske jedinice.

Ko može biti predmet inspekcijskog nadzora?

Inspekcijski nadzor vrši se u oblastima određenim zakonom kod fizičkih i pravnih lica, privrednih društava i drugih oblika obavljanja privrednih djelatnosti, javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih pravnih lica, državnih organa i službi, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave i službi opštine, Glavnog grada, Prijestonice i drugih oblika lokalne samouprave.

Kada se vrsi inspekcijski nadzor?

Inspekcijski nadzor se vrši u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i preduzimanja upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i obezbijedi pravilna primjena propisa. Inspekcijski nadzor se vrši neposrednim uvidom kod odredjenih institucija, organa i fizičkih lica; te drugih subjekata; i to u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata. Inspekcijski nadzor se vrši po službenoj dužnosti shodno planiranim aktivnostima (redovan inspekcijski nadzor), kao i po nalozima i inicijativama. Pojačani nadzor je organizovan u akcedentnim situacijama, u turističkoj sezoni, u drugim vremenskim periodima za koje je praksa potvrdila veći stepen kršenja propisa, kao i po nalozima i inicijativama.

Kako podnijeti prijavu?

Uprava je u aprilu 2013.godine osnovala Call centar - servis koji građanima omogućava prijavljivanje, putem besplatnog broja telefona 080 555 555, svih uočenih nepravilnosti iz domena nadležnosti Uprave. Ovim servisom Uprava je željela da podstakne građane da prijave nepravilnosti na neposredan način, budući da je olakšana i sama procedura prijavljivanja te obezbijeđeno pravovremeno reagovanje inspekcija u hitnim situacijama. Prijave/inicijative se primaju i preko Arhive, kao I putem e-mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pravna regulativa:

Zakon o inspekcijskom nadzoru
Postupak inspekcijskog nadzora