U organizaciji NVO Centar kreativnih vještina danas je uspješno realizovana volonterska akcija čišćenja dijela zelene povšine obilaznice u Beranama.

Projekat ima za cilj da doprinese podizanju svijeti o posledicama nasilnickog ponasanja kod mladih u nekoliko lokalnih zajednica na sjeveru Crne Gore. Konkretno, projekat ima za cilj da analizira uticaj raznih faktora na pojavu nasilnickog ponasanja kod mladih i definiše preporuke za smanjenje istog.

Projekat ima za cilj da doprinese podizanje svijeti o posledicama alkoholizma kod mladih u nekoliko lokalnih zajednica na sjeveru Crne Gore. Konkretno, projekat ima za cilj da analizira uticaj raznih faktora na pojavu alkoholizma kod mladih i definiše preporuke za smanjenje istog.