Projekat »Kviz opsteg znanja« realizovan u saradnji sa NVO »Sjeverna zemlja« u prostorijama Centra za kulturu u Beranama. Projekta je bio namjenjen ucenicima srednjih skola u Beranama a neke od tema bile su su evropske integracije i zaštita životne sredine. U projektu su ucestvovale sve srednje skole sa teritorije opstine Berane a samu menifestaciju posjetilo je preko 200 ljudi. 

Dvodnevni seminar „Vjestine komunikacije“, projekat koji je finansiran od strane privatnog sektora a namjenjen za predstavnike civilnog sektora, MZ, mlade i nezapolene sa ZZZ na teritoriji opstina Bijelog Polje, Berana i Rožaja.

 

Projekat “Besplatan kurs engleskog jezika” imao je za cilj da doprinese razvoju novih sadržaja i vannastavnih aktivnosti za mlade – 30 godina na sjeveru Crne Gore, identifikuje njihove kao i da  unaprijedi aktivno i društveno odgovorno učešće mladih, kroz različite radionice na engleskom jeziku. Pomenuti projekat realizovan je u saradnji sa Edukativnim centrom „Momentum“ iz Podgorice I trajao je tri mjeseca.

 

Projekat “Prevencija side kod mladih” bio je dizajniran da mladima kroz visemjesecne radionice i mini predavanja istaknutih medicinskih radnika (pomoću socio-kognitivne teorije i teorije učcenja po modelu) pomogne u cilju sprečcavanja virusa HIV-a i side medju učenicima u školama koje su pored najvećih rizika za polno prenosive bolesti imale visoke skorove i u siromaštvu, udelu manjina, tinejdžerskih trudnoćca i napuštanja obrazovanja. Direkne korisnike projekta, cinilo je 120 mladih iz Berana, Plava i Rozaja.

Projekat »Monitoring rada sudova u Crnoj Gori“ realizovan tokom druge polovine 2011.godine i u prvoj polovini 2012.godine u sradnji sa organizacijom NVO 35mm, kao glavnim nosiocem projektnih aktovnosti. Nasa organizacija imala je monitora koji je pokrivao tri opstine na sjeveru Crne Gore (Berane, Plav i Rozaje). Cilj projekta bio je nadgledanje rada Osnovnih sudova u Crnoj Gori.