Obilježavanje „Svjetskog dana smijeha“ kroz organizovanje vise razlicitih manifestacija za mlade tokom dana. Dogadjaj dana, bio je organizovan u TC „Evropa“ gdje su prisutni nasumicno izlazili i pricali viceve, anegdote, imitirali poznate i sl. Najstariji ucesnik u manifestaciji imao je 89.godina. Tokom dogadjaja, podijeljeno je vise nagrada a za prvo mjesto bila je obezbijedjena novcaba nagrada.

 

Projekat „Kurs javnog nastupa“ koji je za cilj imao oslobadjanje mladih ljudi od treme kroz brojne prakticne vježbe u cilju šireg i efektivnijeg izbora djelovanja u javnosti. Specifični cilj projekta odnosio se na povezivanje, osposobljavanje i osnaživanje mladih da sigurno i samostalno nastupaju u javnosti. Projekat je bio namijenjen mladima do 30 godina starosti i to: srednjoškolcima, studentima, aktivistima NVO sektora, podmlatku političkih partija, formalnim i neformalnim omladinskim organizacijama, novinarima štampanih i elektronskih medija, mladima na ZZZ i drugim sličnim grupacijama. Projekat je realizovan uz finasijku pomoc Opstine Berane.

Projekat »Zdravo drustvo bez droge«, kojim smo dijeljenjem propagandnog materijala, na simbolican nacin obilježili Međunarodni dan borbe protiv droge (26.06.2014.god.) i na taj nacin upozorili javnost (narocito mlade) na sve veći problem zloupotrebe narkotika i potrebu uključivanja svih aktera u rešavanje ovog problema.

Projekat »Stop nasilju nad djecom« realizovan na teritoriji opstina Berane I Bijelog Polja. Projekat je za cilj imao podizanje svijesti o posledicama nasilnickog ponasanja medju mladina. Projekat je bio usmjeren na srednjoskolce, koji su bili primarna ciljna grupa, a osim njih indirektna ciljna grupa bili su predstavnici institucija socijalne zaštite, rukovodioci lokalne uprave, policije, zdravstva, tužilaštva, suda i nevladinih organizacija.