Kurs javnog nastupa, projekat koji je finansiran od strane ZZZ Crne Gore a organizovan je za nezaposlena lica sa visokom strucnom spremon koja su se u periodu relaizacije projekta nalazila na evidenciji Biroa rada Berane. Projekat je za cilj imao da oslobodi ljude od treme i unaprijediti njihovu sposobnost za efikasniji i uvjerljiviji javni nastup pred publikom. Direktne ciljne grupe projekta, cinili su nezaposleni sa ZZZ-Berane, starsoti od 18 do 40 godina života, sa najmanje SSS.

Skola javnog nastupa - generacija II, projekat koji je finansiran od strane Opstine Berane a organizovan je za srednjoskolce i studente koji imaju problem sa tremom. Pomenuti projekat nastavak je vec zapocetog projekta iz 2012.godine kada je istoimeni projekat takodje podržala opstina Berane a ciljna grupa su takoje bili srednjoskolci i studenti.

Ucesce na okruglom stolu »Uticaj porodice na maloljetnicku delikvenciju« koji je organizovan u Pljevljima a gdje je organizacija »Centar kreativnih vjestina« imala svog predstavnika. Tokom izlaganja stavova, nasa organizacija je u vezi pomenute teme, akcenat stavila na kvalitet i nacin vaspitavanja maloljetnika, sastav i velicinu porodice kao i na unutrasnje odnose koji vladaju u porodici. Shodno navedenom, dali smo i nekoliko preporuka u vezi toga a jedna od najznacajnijih, jeste veca briga za trenutne maloljetne delikvente, kao i otvaranje posebnih ustanova za njeihovu resocijalizaciju.