Ucestvovanje na tribini pod nazivom »Život je jedan - droga je nula« koja je bila namjenjena ucenicima srednjih skola i njihovim roditeljima na prostoru sjevera Crne Gore. Tribina je organizovana u Bijelom Polju a na istoj su pored predstavnika nevladinih organizacija ucestvovali i predstavnici Doma zdravlja, policije i sudstva. Tokom tribine, akcenat od strane nase organizacije bio je stavljen na roditelje srednjoskolaca u smilsu (sta isti treba da rade ukoliko primjete neke od simtoma koji ukazuju da njihovo dijete koristi narkotike a preporucili smo i svajete istaknutih strucnjaka iz ove oblasti, ukoliko se tako nešto otkrije. 

 

Projekat »Zdravo drustvo bez droge«, kojim smo dijeljenjem propagandnog materijala, na simbolican nacin Međunarodni dan borbe protiv droge (26.06.2014.god.) i na taj nacin upozorili javnost (narocito mlade) na sve veći problem zloupotrebe narkotika i potrebu uključivanja svih aktera u rešavanje ovog problema.

 

Projekat »Mucni glavom a ne bocom« gdje je realizovana prva faza projekta. Cilj projekta je borba protiv alkoholizma kroz organizovano i sistematsko prikazivanje dokumentarnog filma o alkoholizmu, sa akcentom podizanja svijesti kod razlicitih struktura stanovništva u Crnoj Gori (posebno na sjeveru). U tom smislu, uradjena je osnovna platforma za snimanje filma i napisan scenario a u nekom narednom preiodu u zavisnosti od finasija, ocekujemo samo snimanje dokumentarnog filma, gdje ce se na adekvatan i prijemčiv način (u formi slike i zvuka, kroz ispovjeti i potresne situacije pojedinaca) prikazati posebno filmsko ostvarenje, sa zadatkom da informise, uputi i upozori na razne faktore i posledece od alkoholizma kao bolesti zavisnosti ali i pruzi nadu da je istu moguce prevazici i izliciti, ukoliko postoji dobra i odlucna volja za to (sto ce biti sustinska poruka naseg glavnog junaka u filmu). Projekat je krenuo sa realizacojom krajem septembra 2014.godine i trajece do kraja septembra 2016.godine.