Projekatima za cilj visemjesecni monitoring lokalne samouprave na osnovu koga ce se izraditi preporuke za unapredjenje standarda upravljanja, nivoa transparentnosti i odgovornosti u radu lokalne samouprave.

Projekat ima za cilj da informiše građane o njihovim pravima i promoviše postojeće mehanizme u ostavrenju tih prava, ali i da mobiliše javnost i sprovede kampanju javnog zagovaranja sa zahtjevom za podizanje nivoa transparentnosti i odgovornosti javne uprave, kako na drzavnom tako i na lokalnom nivou.