Naša organizacija učestvovala je danas na Javnoj raspravi u vezi Nacrta Odluke o budžetu Opstine Berane za 2021.godinu, pa dio atmosfere sa skupa želimo da prenesemo gradjanima i upoznamo ih kako je planirana podjela novcanih sredstava za iduću godinu.

Današnja zakazana Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budzetu Opstine Berane za 2021.godinu, odložena je na krajnje neprimjeran i nekorektan način od strane sekretara Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoja Bojana Radosevica – smatra Hadzi Miki Tmusic iz NVO Centar kreativnih vjestina.

U prethodna dva dana, nepoznati vandali uspjeli su da prelome betonsku osnovu na klupama urbanog mobilijara koji je nedavno postavljen u prirodnom ambijentu na putnom pravcu Berane – Rozaje u mjestu Dapsice.

NVO Centar kreativnih vjestina, uputio je danas Sekretarijatu za inspekcijske poslove pri Opstini Berane, inicijativu za pokretanje prekršajnog postupka protiv nadleznih organa u vezi sa radovima koji se izvode na sanaciji putnog pravca most “Nika Strugar“ – Jasikovac, gdje se već danima nalaze ogromne rupe od iskopanog asfalta.

Povodom skandalozne Odluke Ministarstva zdravlja o raspodjeli finansijskih sredstava za projekte nevladinim organizacijama u oblasti „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ od 22.06.2020.godine, NVO “Centar kreativnih vjestina“ iz Berana, NVO „Razvojni centar“ iz Bijelog Polja, NVO „Djakomo adriatik“ iz Bijelog Polja“ i NVO „Sistem“ iz Podgorice, održale su Press konferenciju kojom su upoznale javnost Crne Gore o nezakonito donesenoj Odluci Ministarstva zdravlja.