Nevidjeno: Javna rasprava u toku neradnih dana

Sekretarijat za planiranje i uredjenje prostora pri Opstini Berane, dana 23.04. tekuce godine uputio je poziv u vezi sa Javnom raspravom o “Nacrtu Programa za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme za područje Opštine Berane za period od 2019. do 2024. godine”.

Pomenuti dokument, stavljen je na javnu raspravu u periodu od 15 dana i to od (23.04. – 07.05. tekuce godine) iako Opstina Berane u periodu od (26.04. – 06.05. tekuce godine nece raditi), sto faktikci znaci da gradjani i drugi zainteresovani subjekti (o ovom veoma vaznom dokumentu) imaju svega tri dana da se upoznaju, eventulno izjasne ili upute sugestije na dokument koji je stavljen na javnu raspravu.

Prilog 1

Osim navedenog, pomenuti dokument, to jest “Nacrt” nigdje se ne nalazi u sklopu Javnog poziva (pa se postavlja pitanje, kako gradjani mogu da se izjasne o necemu cega nema ili nije javno dostupno na sjatu Opstine). Bar ne na danasnji dan...

Prilog 2

Vjerujuci da je pomenuti sekretarijat (iz nepaznje a ne “namjerno”) stavio pomenuti dokument na javnu raspravu (u sred neradnih dana), skrenucemo paznju javnosti da je ovakvih slucajava (krsenja pravnih akata od strane lokalne samouprave), ne samo u Beranama nego i sirom Crne Gore, na pretek.

Podsjecanja radi, nedavno je u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija u Beranama odrzana Javna rasprava o “Modelima odluka i akata koji regulisu ucesce gradjana i NVO u procesu donosenja odluka i saradnju NVO i lokalnih samouprava”, gdje smo od strane pojedinih lokalnih funakcionera (kako to inace, obicaj drzavnih organa nalaze) culi samo hvalospjeve o svom “zakonitom” radu, narocito u dijelu koji se tice Javnih rasprava.

Shodno navedenom, ovakvi postupci nedvosmisleno ukazuju da su prava gradjana i njihovo ucesce u bilo kakvom obliku ili formi odlucivanja, svedena na nivo “statisticke greske” (namjerno ili slucajno, ostavljamo drugima da sami procjene).

 

Ostavi komentar