Sugestije povodom Nacrta Odluke o budzetu Opstine Berane za 2021.god

Naša organizacija učestvovala je danas na Javnoj raspravi u vezi Nacrta Odluke o budžetu Opstine Berane za 2021.godinu, pa dio atmosfere sa skupa želimo da prenesemo gradjanima i upoznamo ih kako je planirana podjela novcanih sredstava za iduću godinu.

Najviše novca od strane lokalne uprave izdvojeno je na plate zaposlenih (niko ne zna tacan broj) i to u iznosu od preko 2.600.000 evra, zatim na transfere raznim D.O.O. (u prevodu opet na plate zaposlenih) u iznosu od skoro 1.800.000 evra, potom na transfere raznim institucijama (dominantno opet plate) u to u iznosu od skoro 900.000 evra, zatim na otplatu raznih dugova iz prethodnog perioda u iznosu od preko 2.000.000 evra, ali i na razne eksproprijacije zemljista u iznosu od 1.000.000 evra. Samo ovaj dio novčanih sredstva, čini skoro 80 odsto od ukupno planiranih finansijskih sredstva za 2021.godinu.

Veoma mali dio novca iz budžeta će ostati za potrebe građana i taj dio opštinari planiraju da potroše na socijalnu pomoć, minimalne kulturne i sportske manifestacije, dok ce im kapitalne investicije biti asfaltiranje lokalnih puteva, vodovodna i kanalizaciona mreža.

Za službena putovanja opštinara (čitaj dnevnica) predvidjen je iznos od skoro 30.000 evra a rashodi za gorivo u iznosu od 55.000 evra. Da bi ugodjaj zasposlenima u Opstini bio prijatniji, predvidjena je i sanacija opstinskih prostorija u iznosu od 65.000 evra, kao i nabavka službenih automobila u iznosu od 73.500 evra, ali i zakup termina u sportskim objektima u iznosu od 30.000 evra.

Uprkos navedenom, za NVO sektor planiran je iznos od 7.000 evra, za MOSI 7.000 evra, za školski sport 2.000 evra, za rodnu ravnopravnost 1.000 evra, za Kancelariju za prevenciju narkomanije 1.500 evra a za podršku projektima mladih 8.000 evra. Toliko o razvojnim projektima opštine, novim radnim mjestima, zapošljavanju mladih i kapitalnim investicijama i sl.

Sa ponudjenim predlogom Nacrta Odluke o budžetu Opstine Berane za 2021.godinu, naša organizacija se nije složila i uputila je brojne kako usmene tako i pismene sugestije, od kojih neke možete pogledati ovdje.

Ostavi komentar