Slobodan pristup informacijama

Opste informacije:

Informacije od javnog značaja su sve informacije sadržane u dokumentima kojima raspolažu organi javne vlasti, a tiču se njihovog rada i postupaka, i one prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, moraju biti dostupne svim građanima i medijima, osim u ograničenom broju slučajeva kada organ od kojeg tražite podatke može da Vam ih uskrati.

Svrha uvođenja Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, jeste da se svim građanima da mogućnost da kontrolišu rad vlasti i utiču na rešavanje društvenih i političkih pitanja koja nisu vezana samo za njih kao pojedince. Drugim rijecima, ako ste prije donošenja ovog zakona želeli da znate zašto Vam se na 200 metara od kuće nalazi divlja deponija i ko je za to kriv, niko nije bio obavezan da Vam takvu informaciju pruži. Nije bilo važno to što baš Vama smrdi i pijreti zdravlju Vase djece.

Medjutim, od usvajanja gore pomenutog zakona, davanje takvih informacija građanima (naravno koji to traže) postalo je obaveza svih organa javne vlasti. I ne samo to, Vi iz čiste radoznalosti možete da tražite da Vas informisu i o sitnicama kao što su koliko se para u kabinetu predsjednika opstine troši na kupovinu spajalica ili trosi na druge režijske troskove. 

Ko može da traži informacije?

Svako domaće i strano fizičko i pravno lice ima pravo na pristup informacijama, bez obaveze da navodi razloge i objašnjava interes traženja  informacija. Informacije tražite obraćajući se direktno organu vlasti ili instituciji za koju smatrate da ih ima.

Za rješavanje o zahtjevu za pristup informaciji nadležan je organ vlasti u čijem posjedu se nalazi tražena informacija. Organ vlasti je državni organ (zakonodavni, izvršni, sudski, upravni), organ lokalne samouprave, organ lokalne uprave, ustanova,  privredno društvo i drugo pravno lice čiji je osnivač, suosnivač ili većinski vlasnik država ili lokalna samouprava, pravno lice čiji se rad većim dijelom finansira iz javnih prihoda, kao i fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice  koje vrši javno ovlašćenje ili upravlja javnim fondom

Kome možete da tražite informacije?

Imate pravo da zatražite informacije od javnog značaja od bilo kog organa javne vlasti, a to su:

 • svi državni organi (Skupština, vlada, ministarstva, sudovi, tužilaštva…);
 • organi lokalne samouprave;
 • organizacije kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja (razne nezavisne agencije koje je osnovala država, fakulteti i druge ustanove);
 • ustanove koje su osnovali ili finansiraju u cjelini, odnosno u pretežnom dijelu, neki od državnih organa (ustanove u oblasti kulture, javna preduzeća…).

Informacije koje ne možete da tražite

Organ vlasti uskratiće Vam informaciju koju ste tražili ukoliko bi sa njom mogli da:

 • ugrozite nečiji život, zdravlje ili sigurnost;
 • ugrozite ili otežate sprečavanje ili otkrivanje krivičnog djela, vođenje pretkrivičnog ili sudskog postupka ili izvršenje presude ili sprovođenje kazne;
 • ozbiljno ugrozite odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbjednost, ili međunarodne odnose;
 • bitno umanjite sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji, ili otežate ostvarivanje opravdanih ekonomskih interesa;
 • učinite dostupnom informaciju ili dokument koji se čuva kao državna, službena ili poslovna tajna.

Kako tražite informacije?

Da bi od nekih organa javne vlasti dobili informaciju od javnog značaja, treba da odete u te institucije i podnesete pismeni zahtjev za slobodan pristup informacijama (preuzmi obrazac).

Postupak za pristup informaciji može se pokrenuti i na usmeni zahtjev lica koje traži pristup informaciji. Jednim zahtjevom može se tražiti pristup više informacija.

Šta treba da sadrži zahtjev?

 1. naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati;
 2. način na koji se želi ostvariti pristup informaciji (dostavljanje kopije, prepisivanje, skeniranje, neposredni uvid, putem maila);
 3. podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica, ili naziv i adresa pravnog lica), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika.

Na zahtjev za pristup informaciji ne plaća se taksa.

Postupak po zahtjevu

Organ vlasti dužan je da o zahtjevu za pristup informaciji donese rješenje  i dostavi ga podnosiocu zahtjeva u roku od 15 radnih dana od dana podnošenja urednog  zahtjeva.

Sam uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan. Ukoliko želite da dobijete kopiju tog dokumenta, moraćete da platite troškove kopiranja, a ukoliko želite da Vam kopija bude poslata poštom, moraćete da platite i poštanske troškove shodno Uredbi o naplati troskova. Ako je podnosilac zahtjeva lice sa invaliditetom i lice u stanju socijalne potrebe, troškove postupka za pristup informaciji snosi organ vlasti.

Sta ako naiđete na problem?

Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne dobijete ili naiđete na neke probleme u dobijanju traženih informacija (primjera radi, neopravdano odbiju da Vam omoguće uvid u željene informacije, prekorače zakonske rokove ili jednostavno ignorišu Vas zahtjev), imate pravo da se žalbom (preuzmi obrazac) preko organa kome ste podnijeli zahtjev obratite Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Agencija je dužna da donese rješenje po žalbi i dostavi ga podnosiocu žalbe u roku od 15 radnih dana od dana podnošenja žalbe. Ukoliko organ vlasti ne dostavi odgovor ni nakon žalbe, a podnosilac nije dobio rješenje od Agencije da je postupano po žalbi, podnosi se ponovljena žalba/urgencija Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (preuzmi obrazac).

Rok za odgovor po ponovljenoj žalbi je 7 dana od dana podnošenja ponovljene žalbe. Ukoliko organ vlasti ne dostavi tražene informacije ni po ponovljenoj žalbi, a takođe nije dostavljeno rješenje od Agencije da je postupano po žalbi/ponovljenoj žalbi, podnosilac zahtjeva ima pravo da u roku od 30 dana od dana isteka roka po ponovljenoj žalbi, tužbom pokrene spor pred Upravnim sudom (preuzmi obrazac).

U tužbi se mora navesti ime i prezime, mjesto i adresa stanovanja, odnosno naziv i sjedište tužioca i zbog čega se tužba podnosi. Tužba se podnosi u tri primjerka i uz nju se mora podnijeti original ili ovjereni prepis zahtjeva za informacijama, žalbe i ponovljene žalbe koji su predhodili tužbi. 

Važne napomene:

Pritužba se, po pravilu, podnosi u pisanoj formi Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ili u obliku podneska koji je razumljiv i sadrži potrebne podatke propisane zakonom. Adresa na kojoj se salje prizužba: 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Ul. Kralja Nikole br. 2

81000 PODGORICA

Kontakt: 

Tel: 020/ 621 506
Fax: 020/ 634 883
Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web adresa: www.azlp.me

Pravna regulativa:

Zakon o slobodnom pristupu informacijama