Svjesni smo da sa porastom tehnologije i industrije raste i broj zagađivača naših voda. U vezi sa tim, u konstantnom je porastu sve veći broj zagađivača, pogotovo u poslednjih 5 godina. Dominantni faktori koji utiču na zagađenost rijeke su komunalni i pomješani otpad što je sve ishod samog čovjeka.

U periodu od 05.12. do 15.12. tekuce godine, nasa organizacija sprovela je istraživanje javnog mnjenja o problemu trgovine ljudima.

U okviru projekta ,,I ti se pitaš - učestvuj i utiči“, koji je podrzan od strane Ministarstva javne uprave a koji se sprovodi u partnerstvu sa NVO Šansa, sproveli smo istrazivanje o stepenu zadovoljstva gradjana uslugama javne uprave.

U okviru projekta „Obrazovanjem do jednakosti“ koji je podržan od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, sproveli smo anketno istraživanje tokom kojeg su slučajnim uzorkovanjem, ispitivani građani iz pet gradova na sjeveru Crne Gore (Berane, Bijelo Polje, Rožaje, Plav i Gusinje).

U cilju istraživanja javnog mnjena o opštem stanju u lokalnoj upravi Berane, naša organizacija sprovela je anketiranje medju sugradjanima sa ciljem da kroz provjeru mišljenja i stavova saznamo njihov sud o trenutnom stanju u nasem gradu.