Žene više zastupljene u manje plaćenim sektorima

Nevladina organizacija „Centar krativnih vještina“ u partnerstvu sa NVO Sansa je toku decembra mjeseca tekuće godine sprovela je istraživanje o razlikama između muškaraca i žena u smislu njihovih radnih prava i zarada. Istraživanje je sprovedeno u opštinama Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje i Bijelo Polje a isto je realizovano u sklopu projekta “Put ka jednakosti - obrazovno i ekonomsko osnaživanje žena” koji je podržan od strane Ministartva za ljudska i manjinska prava.

Kroz analizu primjene radnih prava žena i muškaraca (zapošljavanje, napredovanje, uslovi rada, prekovremeni rad, visina primanja) uocena je razlika u pozicijama žena i muškaraca. U Crnoj Gori rodna nejednakost na tržištu rada je na visokom nivou. Razlika u stopama zaposlenosti između muškaraca i žena iznosi oko 13 procentnih, dok je korigovani jaz u zaradama (za "isti posao") između muškaraca i žena oko 14 odsto.

Neki od novijih, ohrabrujućih trendova uključuju porast broja žena na tržištu rada i napredak u smislu obezbeđivanja boljeg obrazovanja i obuke. Ipak, u mnogim oblastima i dalje postoji jaz između polova. 64% ispitanika smatra da su žene na tržištu rada još uvek previše zastupljene u manje plaćenim sektorima, a nedovoljno zastupljene na pozicijama odlučivanja.

75% ispitanika navodi da postoji razlika između državnih organa i javnih preduzeća i privatnih kompanija kada je u pitanju zloupotreba zena za poslove za koje nisu placene. Dok su plate u državnom i javnom sektoru transparentne i regulisane zakonima, ne postoji zakon koji na to obavezuje privatne kompanije.

Ukupni zaključci pokazuju da, uprkos postignutom napretku u prevazilaženju rodnih razlika u iskorišcavanju prava i mogućnosti koje nudi društvo uglavnom u obrazovanju mlađe generacija i dalje suočavamo sa problemima rodne jednakosti, posebno kada se radi o pristupu žena ekonomskim prilikama. Vise od polovine ispitanika (70%) se slaze da žene i muskarci nemaju jednaka prava. I pored poboljšanih obrazovnih ishoda, i dalje postoje značajne razlike u učešću na tržištu rada i zapošljavanju u korist muškaraca, jer se žene i dalje suočavaju sa izazovom ostvarivanja pristupa ekonomskim prilikama.

Rezultate istrazivanja mozete pogledati ovdje.

Ostavi komentar