Partijska knjižica presudna za zasnivanje radnog odnosa u Opstini Berane

U cilju istraživanja javnog mnjena o opštem stanju u lokalnoj upravi Berane, naša organizacija sprovela je anketiranje medju sugradjanima sa ciljem da kroz provjeru mišljenja i stavova saznamo njihov sud o trenutnom stanju u nasem gradu.

Istraživanje je sprovedeno upotrebom anketnog Upitnika, koji je sadržao 14 pitanja i potpitanja. Odgovori ispitanika prikupljeni su tokom mjeseca aprila 2021. godine nakon čega se pristupilo obradi i analizi dobijenih podataka.

Anketni upitnik popunilo je 500 lica, od čega 55% muškog stanovništva i 45% ženskog. Najveći broj odgovora (39%) bilo je od strane lica starijih od 30 godina, zatim lica između 25 i 30 godina (23%) i lica između 18 i 25 godina (23%), i na kraju lica stara od 15 do 18 godina(15%).

Rezultati istraživanja pokazuju, da anketirano stanovništvo u Beranama (51%) smatra da je trenutno stanje u gradu loše i da ima mjesta za poboljšanje i napredovanje u budućnosti. Sa druge strane 25% anketiranog stanovništa smatra da je stanje dobro, dok je 24% stanovništa ostalo uzdržano.

Stavovi anketirane grupe dalje govore kako su većinski nezadovoljni dosadašnjim aktivnostima lokalne vlasti (66%), mada ostatak (34%) tvrdi suprotno.

U vezi pitanja koje se odnose na mogućnosti zapošljavanja u Beranama, alarmantan procenat od 52% ukazuje na to da je mišljenje naroda da kod nas ne postoji mogućnosti zaposlenja.

Kada je u pitanju opšte informisanje o broju zaposlenih u opštinskim institucijama, iznosa budžeta na godišnjem nivou, kao i iznos trenutnog duga Opštine Berane, ubjedljivo najčešći odgovor bio je „Ne znam“ i to 92% po pitanju broja zaposlenih, 76% po pitanju iznosa budžeta (21% stanovništva je izjasnilo da ih to ne interesuje) dok 96% gradjana ne zna koliko iznosi dug Opstine Berane.

„Partijska knjižica“ najčešći je odgovor (55%) na pitanje šta je presudno za zasnivanje radnog odnosa, dok je „Diploma“ na drugom mjestu sa 20%.

Slični rezultati dobijeni su i analiziranjem odgovora na pitanje važnosti akademskog zvanja pri zasnivanju radnog odnosa u institucijama opštine – 51% ispitanika je reklo da akademsko zvanje nije bitno, 30% smatra da jeste, dok je 19% ispitanika uzdržano.

Na pitanje da li opštinski funkcioneri, po njihovom mišljenju, rade u korist svih građanja, ispitanici su se većinski odlučili za opciju da oni uglavnom rade za ličnu korist (46%), na drugom mjestu je 36% uzdržanih isptianika a na poslednjem mjestu je korist svih građana (18%) kao odgovor.

Što se tiče kvaliteta i brzine rada opštinskih službi, mišljenja su skoro ujednačena, i to – 38% ispitanika zadovoljno je kvalitetom i brzinom opštinskih službi, dok isti broj (po 31%) nije zadovoljan i ne zna.

Kada je u pitanju ocjena informisanosti građana o aktivnostima sprovedenim od strane opštinskih organa, većina je donekle informisana (40%), zatim slijede srednje informisani (27%), 26% stanovništa uopšte nije inforimisano dok je 7% informisano u potpunosti. Kao najčešći način informisanja ispitanici navode društvene mreže (37%), zatim online medije (30%), TV i radio (16%) i štampane medije (15%).

 

Ostavi komentar