Skoro 50 odsto gradjana nije informisano o elektronskim uslugama

U okviru projekta ,,I ti se pitaš - učestvuj i utiči“, koji je podrzan od strane Ministarstva javne uprave a koji se sprovodi u partnerstvu sa NVO Šansa, sproveli smo istrazivanje o stepenu zadovoljstva gradjana uslugama javne uprave.

Cilj istraživanja bio je da se utvrde stavovi građana o kvalitetu rada javne uprave kao i da se dozna nivo informisanosti građana o elektonskim uslugama koje su im na raspolaganju.

Istrazivanje je uradjeno putem ankete na uzorku od 500 gradjana u toku avgusta mjeseca tekuce godine u opstinama Berane, Andrijevica, Plav i Bijelo Polje.

Ispitivanje je pokazalo da 46% gradjana nije informisano o elektronskim uslugama, 18% je upoznato u manjem obimu, dok je svega 36% gradjana upoznato sa ovom uslugom.

Gradjani su podijeljenog misljenja kada je proces rada javne uprave u pitanju. U tom smislu 37% gradjana smatra da e-Usluge olaksavaju proces rada javne uprave, 34% da djelimicno olakšava rad, 17% smatra da one ne olaksavaju rad, dok 12% ispitanika nema izgradjen stav po ovom pitanju.

Oko 43% ispitanika nikada nije koristilo e-Usluge. Skoro 50 odsto gradjana koristi usluge portala e-Zdravlje i djelimično su zadovoljni uslugama istih.

Osim usluge e-Zdravlje za koju je čulo a ujedno i koristi najveći broj građana, za portal Uprave prihoda i carine kao i Portal otvorenih podataka, čulo je manje građana 30%, a koristilo izuzetno mali broj njih.

Građani i dalje radije biraju tradicionalni pristup uslugama javne administracije, nasuprot elektronskim uslugama. Oko 73% gradjana i dalje radije dokumenta podiže odlaskom na šalter, dok 27 % dokumenta dobija elektronskim putem.

Vecina ispitanika i dalje dominantno žele da im se dokumenta dostvaljaju u papirnoj formi i to 66% njih, dok svega 34% ispitanika nema ništa protiv da im se ista dostave elektronskim putem.

Preko 85 odsto ispitanika smatra da postoji prostor za podizanje stepena informisanosti gradjana o procesu digitalizacije i promociji usluga javne uprave, kao i edukaciji starijih sugradjana o korišćenju internet usluga.

Rezultate istrazivanja mozete pogledati ovdje.

 

Ostavi komentar