Rezultati istrazivanja o zagadjenosti rijeke Lim

Svjesni smo da sa porastom tehnologije i industrije raste i broj zagađivača naših voda. U vezi sa tim, u konstantnom je porastu sve veći broj zagađivača, pogotovo u poslednjih 5 godina. Dominantni faktori koji utiču na zagađenost rijeke su komunalni i pomješani otpad što je sve ishod samog čovjeka.

Kvalitet rijeka iz dana u dan sve više opada, pogotovo rijeka Lim koja se nekad smatrala jednom od najčistijih rijeka naših prostora. Rešenje je u preuzimanju odgovornosti nadležnih organa kao i samih građana u čuvanju i održavanju naših voda. Jer voda nema alternativu!

Shodno navedenom, pocetkom januara mjeseca tekuce godine sproveli smo istrazivanje u vidu Fokus grupu na uzorku od sto gradjana na prostoru opstine Berane o rijeci Lim i njenom zagadjanju.

Reziltate istrazivanje, mozete pogledati ovdje.

Ostavi komentar