U okviru projekta ,,Daj mi pet za nenasilan svijet’’ NVO „Centar kreativnih vještina“ izvršila je istraživanje krajem januara i pocetkom februara mjeseca tekuce godine, na temu ,,Nasilje medju mladima,, metodom anketiranja na slučajnom uzorku od 115 mladih (uzrasta od 15 do 18 godina).

feb 15 2016

Rekonstrukcija sportsko-rekreativnih terena u Beranama, prema Ugovoru o donaciji koji je potpisala Opstina Berane sa Ministarstvom finansija u februaru prosle godine, umjesto da se polako privodi kraju, ista nije ni zapoceta pa postoji mogucnost da se novcana sredstva vrate Donatoru.

Na koji način se trose pare građana iz opštinskog budžeta i kako umjesto svrsishodnog trosenja novca lokalne uprave, isti završava u džepovima „povlascenih“, najbolje pokazuje primjer iz beranske opštine.