Nevladina organizacija „Centar krativnih vještina“ u partnerstvu sa NVO Sansa je toku decembra mjeseca tekuće godine sprovela je istraživanje o razlikama između muškaraca i žena u smislu njihovih radnih prava i zarada. Istraživanje je sprovedeno u opštinama Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje i Bijelo Polje a isto je realizovano u sklopu projekta “Put ka jednakosti - obrazovno i ekonomsko osnaživanje žena” koji je podržan od strane Ministartva za ljudska i manjinska prava.

U toku novembra mjeseca tekuće godine, NVO Centar kreativnih vještina u partnerstvu sa NVO Sansa je na teritoriji više opština na sjeveru Crne Gore sprovela istraživanje „Analiza stavova i mišljenja mladih o problemima prilikom pokretanja sopstvenog biznisa “.

Rezultati istrazivanja koje je sprovela nevladina organizacija “Glasnici nade“, pokazala su da je pojava napuštanja životinja rezultat neradog pristajanja njihovih vlasnika na sterilizaciju svojih ljubimaca.

NVO Centar kreativnih vjestina, sprovelo je istrazivanje medju mladim vozacima na teritoriji vise opstina na sjeveru Crne Gore u vezi poznavanja sobracajnih propisa, a isto je sprovedeno u okviru projekta “Bezbjednost na umu – sigurnost na drumu“ koji je finansijski podrzan od strane Ministarstva saobracaja i pomorstva.

mar 14 2017

Tragom informacije da lokalna uprava u Beranama nezakonito snima zaposlene po zgradi i njihove izlaske iz nje, dosli smo do zakljucka da se na spornim spiskovima nalaze samo imena i prezimana obicnih sluzbenika i namjestenika, dok se na istim nije naslo nijedno ime visokih funkcionera lokalne uprave (koji veoma cesce kasne na posao i zloupotrebljavaju sluzbeni polozaj) nego obicni sluzbenici i namjestenici.