U cilju istraživanja javnog mnjena o opštem stanju u lokalnoj upravi Berane, naša organizacija sprovela je anketiranje medju sugradjanima sa ciljem da kroz provjeru mišljenja i stavova saznamo njihov sud o trenutnom stanju u nasem gradu.

Tokom decembra mjeseca, sproveli smo istraživanje u vezi stavova učenika srednjih škola koji se spremaju za dalje obrazovanje ili zaposlenje a bitno je za njihovu karijeru ili uspjeh. Istrazivanje je sprovedeno u okviru projekta “Tvoj talenat za bolju buducnost” koji je podržan od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

U toku decembra mjeseca tekuće godine, sproveli smo istrazivanje medju učenicima nekoliko srednjih škola na sjeveru Crne Gore u vezi sa njihovim vannastavnim aktivnostima, to jest koliko su i na koji nacin ukljuceni u realizaciji istih.

Nevladina organizacija „Centar krativnih vještina“ u partnerstvu sa NVO Sansa je toku decembra mjeseca tekuće godine sprovela je istraživanje o razlikama između muškaraca i žena u smislu njihovih radnih prava i zarada. Istraživanje je sprovedeno u opštinama Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje i Bijelo Polje a isto je realizovano u sklopu projekta “Put ka jednakosti - obrazovno i ekonomsko osnaživanje žena” koji je podržan od strane Ministartva za ljudska i manjinska prava.

U toku novembra mjeseca tekuće godine, NVO Centar kreativnih vještina u partnerstvu sa NVO Sansa je na teritoriji više opština na sjeveru Crne Gore sprovela istraživanje „Analiza stavova i mišljenja mladih o problemima prilikom pokretanja sopstvenog biznisa “.