Aktivnost pod nazivom “Ruka pomoći” namijenjena starim licima, nastavljena je danas u Beranama gdje smo podijelili vise paketa pomoci sa osnovnim životnim namirnicama i higijenom, kao i dva aparata za mjerenje šećera.

NVO Centar kreativnih vjestina, shodno raspisanom Javnom pozivu o raspravi Nacrta Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, uputio je pismene primjedbe na predlog Nacrta.

Shodno Javnom pozivu SO Berane u vezi pripreme izrade Programa rada SO Berane za narednu godinu, NVO “Centar kreativnih vjestina” je uputila nekoliko predloga za koje smatra da ih treba uvrsiti u Program rada Skupstine za 2017.godinu.

Ključna odlika ovogodišnjeg Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Berane za 2016.godinu, kao i samog budžeta za 2016, jeste da on nastavlja, pa i pojačava, lošu praksu iz prethodnih godina. Da se medicinskim rečnikom poslužimo, stalno se povećava loš holesterol, a smanjuje dobar.

Nije prvoaprilska sala, vec istina da je aktuelna vlast Koalicija “Zdravo Berane” u ozbiljnoj politickoj krizi, koja tinja vec dugi niz mjeseci (zbog unutarpartijskog neslaganja), sto se tokom jucerasnjeg održavanja dvanaeste redovne sjednice SO Berane, moglo najbolje osjetiti a bogami i vidjeti.