Predloge koje trebe uvrstiti u Program rada Skupstine za 2017.godinu

Shodno Javnom pozivu SO Berane u vezi pripreme izrade Programa rada SO Berane za narednu godinu, NVO “Centar kreativnih vjestina” je uputila nekoliko predloga za koje smatra da ih treba uvrsiti u Program rada Skupstine za 2017.godinu.

Svakako, jedna od najvaznijih sugestija koje smo uputili SO Berane, jeste donosenje Odluke o kriterijumima i postupku davanja prostora i imovine u opstinskom vlasništvu na korišćenje nevladinim organizacijama.

NVO “Centar kreativnih vjestina”, smatra da Opstine Berane vec duži vremenski period, sporadično dodjeljuje na korišćenje pojedinim NVO-ima (uglavnom kancelarijski prostor) bez zakonskog osnova, transparentnosti u postupku, javnog konkursa, kriterijuma i jasnih procedura.

Ovakvim postupanjem, pojedine NVO stavljaju se u povoljniji položaj u odnosu na ostale koje, takođe, imaju želju i potrebu da dobiju prostorije ili zemljište za izgradnju sopstvenog objekta i na taj način osiguraju stabilnost rada organizacije.

Ukoliko Opstina želi istinski da pomogne djelovanje svih NVO-a na prostoru Berana, pa i onih koje nastupaju kritički u odnosu na rad Opstine, onda je jedini ispravan put, donošenje Odluke o kriterijumima i postupku davanja prostora i imovine u opstinskom vlasništvu na korišćenje nevladinim organizacijama, kojom bi se jasno utvrdila procedura za dodjelu zemljišta ili prostora NVO-ima na osnovu pravnog akta a ne licnog nahodjenja.

Osim pomenutog predloga, NVO “Centar kreativnih vjestina” je uputila i druge sugestije i predloge za koje smatra da trebe da se nadju u Programu rada Skupstine za 2017.godinu, a koje možete procitati ovdje.

Ostavi komentar